Hevlínské jezero

Hevlínské jezero je od roku 1996 přírodní památka, kterou naleznete severozápadním směrem od obce Hevlín na Znojemsku (silnice na Dyjákovice). Památka je zařazena do seznamu Evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.
Jedná se o mokřad o výměře 9,36 ha s vodními plochami, který svědčí místní fauně a floře. Nízké keře i vzrostlé dřeviny (spolu)vytvářejí příznivou ornitologickou lokalitu hnízdišti mokřadních druhů ptactva např. bukáčka malého, cvrčilky slavíkové, chřástala vodního nebo sýkořice vousaté. Nad hlavami nám ale také může přelétnout i žluva hajní, moták pochop nebo moudivláček lužní.
Z obojživelníků se zde potkáte s chráněnými druhy kuňkou obecnou (někdy též označovanou jako kuňka ohnivá), blatnicí skvrnitou, skokanem skřehotavým a štíhlým nebo ropuchou obecnou. Počasí nám předpovídá rosnička zelená. Zřídka se objeví úžovka obojková.
Daří se zde rostlinám (rákos) a stromům (topoly, lípy a vrby), které mají rády vodní prostředí. Možná Vás ale překvapí výskyt karbince evropského nebo žluťuchy lesklé (více informací).

Hevlínské jezero

Hevlínské jezero

Navštivte a procestujte Hrušovansko (např. Emin zámek, Přírodní památku Trávní dvůr nebo Naučnou stezku Údolím lásky). Máme zde hodně zajímavých míst i cyklostezek. Pro delší pobyt se můžete ubytovat v Penzionu Semerád v Hevlíně odkud to máte kousek do Termálních lázní Laa an der Thaya.