Hraběcí studánka

Hraběcí studánka se nachází na trase naučné stezky Údolím lásky u hráze rybníka Prostřední Karlov. Jedná se o klasicistní stavbu z roku 1810 obloženou pískovcovými kvádry a kameny. Zásluhy o její výstavbu měla hraběnka Emanuela Khuen-Belassy, po které je pojmenován také Emin zámek v Šanově.

Hraběcí studánka

Hraběcí studánka

Stalo se již tradicí, že na začátku května probíhá Jarní otvírání hraběcí studánky. Tato akce je spojena s cyklovýletem po přírodní rezervaci Karlov a bohatým doprovodným programem. Je oblíbena malými i velkými účastníky.