Československé pohraniční opevnění

V roce 1938, tedy v období před začátkem druhé světové války (1939-1945), byla v rámci ŽSV XI Hrušovany nad Jevišovkou budována linie těžkého československého pohraničního opevnění jako ochrana před vpádem německého vojska na československé území. Tato linie se táhla podél československo-rakouské státní hranice mezi obcemi Šatov – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Jevišovka a odtud přes Březí až do Mikulova.

Hevlín

V Hevlíně byl stavební podúsek 2./XI, ze kterého se dochovaly 2 objekty. Jeden z nich, bunkr Výběžek STO – MJ-S 16, byl postaven již v roce 1936.

Objekt je dobrém technickém stavu a s rozlohou 1223 m2 patří mezi největší na jižní Moravě. Za silnými betonovými konstrukcemi (zdmi 2,5 metru silnými) najdeme 15 místností, vlastní studnu, elektrické rozvody a ventilaci.

Bunkr Hevlín

Fotografie bunkru v Hevlíně

Tento vojenský objekt nemá podzemní podlaží kvůli vysoké hladině spodní vody, přesto jeho posádku mohlo tvořit až několik desítek vojáků. Místo oken jsou ve zdech jen střílny.  V roce 1999 byl objekt opuštěn až do roku 2011, kdy byl objekt prodán a převeden na nového soukromého majitele. Z původního návrhu prodeje 2,5 mil. Kč (2008) byla kupní cena 276 000 Kč (2010).

Dyjákovice

V Dyjákovicích můžete navštívit pěchotní srub československého předválečného opevnění, který byl vybetonován v srpnu 1938. Kvůli Mnichovské dohodě v září 1938 nebyl zcela dokončen a k dostavbě došlo až po druhé světové válce. Objekt (MJ-S 15) má krycí jméno Závora. Mimo to jsou v okolí 2 přilehlé objekty vzor 37. Více o srubu.

Opevnění Závora

Opevnění Závora

Zajímá Vás jaké jiné bunkry jsou na Znojemsku a kdo je vlastní?

Bunkry na Znojemsku

Bunkry na Znojemsku

Jak se můžete sami přesvědčit, Penzion Semerád v Hevlíně je chráněn ze všech stran. Nemusíte se tak bát za námi přijet a strávit u nás příjemný pobyt.