Elektronická evidence tržeb

Stejně jako všechna ubytovací zařízení (hotely a penziony) jsme se i my od 1. prosince 2016 připojili do systému Elektronické evidence tržeb (EET). Hned první den účinnosti zákona jsme odeslali první příjmové doklady. Dle programu bylo vše odesláno správně. Kromě toho se u nás ale nic nezměnilo.

Nikdy v minulosti se totiž nestalo, že bychom Vám nevystavili daňový doklad, a tento abychom nezaúčtovali a ve výsledku příjem (u právnických osob výnos) nezdanili.

DIBENA MORAVA,s.r.o.

Dlouhodobě bojujeme proti daňovým podvodům…

Společnost DIBENA MORAVA,s.r.o. – provozovatel Penzionu Semerád v Hevlíně – je i registrovaným distributorem pohonných hmot. To je oblast podnikání, která je již několik desetiletí zasažena (pokřivena) daňovými úniky na dani z přidané hodnoty a na spotřební dani. Přesto jsme nikdy žádný daňový únik na DPH a ani SPD neudělali. Odpor k podvodům cítíme i do budoucna. Mgr. Pavel Semerád – jednatel společnosti – se spolu svými syny Michalem a Pavlem aktivně (spolu)podíleli na tvorbě novely zákona o pohonných hmotách v rámci celého legislativního procesu.

… od Parlamentu ČR až po akademickou půdu…

Byli jsme zváni na setkání do Parlamentu České republiky a také na jednání profesních organizací ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu) a Společenství čerpacích stanic ČR – SČS (dnes Unie nezávislých petrolejářů ČR). Michal je v pravidelném kontaktu s Celní správou České republiky. Podílel se na nastavení pravidel pro vyplňování hlášení, kde musí distributoři evidovat údaje o nákupech a prodejích pohonných hmot. Aby toho nebylo málo, tak syn Pavel, který působí na Mendelově univerzitě v Brně, publikoval na téma podvodů nejen na trhu s pohonnými hmotami řadu publikací vč. jeho úspěšně obhájená disertační práce  – Podvody na všeobecné spotřební dani u pohonných hmot.

… i při vlastní činnosti.

Dovolujeme si tvrdit, že coby distributoři patříme mezi nejkontrolovanější podnikatelské subjekty v České republice. Proto evidenci tržeb sice respektujeme, ale považujeme ji za zbytečnou. Ale tak jako tak. Pokud k nám přijedete za odpočinkem nebo na pracovní cestu, můžete si být jisti, že od nás dostanete pokladní doklad se všemi zákonnými náležitostmi. A než ho připravíme, můžete si přečíst třeba níže uvedený text.

Elektronická evidence tržeb - informace pro hosty

Elektronická evidence tržeb – informace pro hosty

Technické nedostatky u elektronické evidence tržeb

Jako perličku k elektronické evidenci tržeb si můžete poslechnout náš rozhovor, který jsme poskytli pro Českou televizi, kde upozorňujeme na technický nedostatek u EET při registraci provozoven bez čísla popisného nebo čísla evidenčního (v tištěné podobě).